Gabiony jsou drátěné konstrukce, kteří mnozí znají, jen odborný název nemusí hned každému říci, o co jde. Tyto konstrukce jsou nejčastěji k vidění u obchodních center nebo komunikací, ale v čím dál větší míře i u rodinných domů a celkově u domů obecně. Jde o ty konstrukce, které jsou vyplněny lomovým nebo přírodním kamenem různých druhů. Ocelové dráty, ze kterých je konstrukce vyrobena, tak je povrchově ošetřena tak, aby její životnost vydržela několik dekád, a to až 60 – 80 let v závislosti na agresivitě okolního prostředí.

Gabionové ploty mají mnoho výhod

Mezi výhody patří určitě nižší pořizovací cena oproti klasickým konstrukcím. Ve většině případech není nutné realizovat železobetonový základ, ale jen ten zhutněný. Gabionové ploty není nutné izolovat, tak jako klasické kamenné obložení na beton. Jsou velmi žádané díky tomu, že nejsou náchylné na poškození mrazem, jsou pružné a díky tomu tak absorbují drobné propady podlaží. Není nutné je nikterak zvláštně udržovat. Absence spárové hmoty zabraňuje praskání spár a jejich zčernání. Jejich nenáročná a jednoduchá technologie umožňuje gabiony rozšířit a dále napojit další části. Technologie také umožňuje realizaci v zimě i za zhoršených vnějších podmínek. Gabiony tvoří přírodní a moderní dojem a vzhled i díky tomu, že se přirozeně začleňují do krajiny.