Vzhledem k tomu, že montáže poliček a vrtání do zdi jsou jedny z nejčastějších činností, které hodinový manžel provádí, rozhodli jsme se s vámi podělit o důležité informace vztahující se k této činnosti. Úvodem je vhodné zmínit, že se nejedná o popis činnosti, kdy do zdi přibijete skobu a vše je hotovo. Zaměříme se spíše na připevnění těžších břemen na zeď. Bez ohledu na to zda se jedná o poličky, větší obrazy, věšáky či skříňky, je nutné práci provést kvalitně, aby byl výsledný efekt profesionální.

Komponenty nezbytné k úspěšnému připevnění poličky

image002Jako příklad uvedeme připevnění poličky na zeď. Potřebné nářadí bude vrtačka, šroubovák (akušroubovák), metr, tužka a vodováha. Pro připevnění poličky budou nezbytné vruty a hmoždinky, kterými připevníme kovové konzole nesoucí poličku do zdi. Konzole jsou často prodávány s poličkami jako set. Pokud tomu tak není, je třeba nakoupit zvlášť poličku, příslušný počet konzol (nejčastěji dvě dle délky poličky). Vruty nakupujte ideálně při nákupu poličky a konzol a přímo v obchodě vyzkoušejte, zda lehce projdou dírami v konzole. Ke vrutům je dále nutné nakoupit průměrově a délkou odpovídající hmoždinky. Druh hmoždinek je vhodné nakoupit s ohledem na materiál, do kterého budou vkládány. Pokud si nevíte rady, zeptejte se na vhodnou hmoždinku prodavače nebo nakupte univerzální hmoždinky určené do všech druhů materiálů.

Vrtání, krok č. 1

image003Základem před samotným vrtáním, je vše kvalitně přeměřit a promyslet, kde přesně má polička být připevněna. Konzoly jsou nejčastěji umísťovány cca 10 cm od bočních okrajů poličky. Tyto vzdálenosti je nutné přeměřit a tužkou na poličce zakreslit, kde budou upevněny vruty. Na zdi si rovněž vyznačíme, kde bude nutné vrtat díry pro konzoly. Vodováhou zjistíme, zda jsou díry v rovině a vrták vybereme tak, aby se shodoval s délkou hmoždinek a vrutů. Při vrtání do zdi je vhodné odsávat vysavačem prach přímo pod vrtačkou, aby nepadal na zem a nešířil se po místnosti. Po navrtání otvoru vložíme hmoždinku a za pomoci vrutu připevníme konzoly na zeď.

Vrtání, krok č. 2

Před vrtáním díry na druhou konzolu se ujistíme, zda budou upevněné konzoly v rovině. Vodováhu přiložíme jednou stranou z horní části již upevněné konzoly a rovněž z horní části druhé konzoly, kterou přiložíme ke zdi a zjistíme, zda vyznačené díry odpovídají. Po vyvrtání otvoru umístíme hmoždinku a vrutem připevníme i druhou konzolu. Poličku umístíme na konzoly a zjistíme, zda se body, které jsme na začátku na poličce vyznačili, kryjí s dírkami v konzolách. Poté našroubujeme do police vruty a tím připevníme polici ke konzole. Stejný postup opakujeme u druhé konzoly.