V současnosti patří tepelná čerpadla mezi významnější zdroje tepla a ohřevu vody pro domácnosti, ale i chaty a jiné objekty. Obnovitelné zdroje energie jsou čím dál více používané. Tepelná čerpadla dokážou získat až 70% energie ze svého okolí, a pouze 30% energie spotřebují na přeměnu využitelného tepla. Hodnota topného faktoru se udává od 2,7 do 5. Kvalitní čerpadla jsou v hodnotách 3 a vyšší. Tím tedy dochází k citelné úspoře v porovnání s ostatními. Hodnota tepelného čerpadla je udávána takzvaným topným faktorem, což je poměr mezi spotřebovanou elektrickou energií a získanou topnou energií. V zahraničí se používají tepelná čerpadla pro vytápění již několik let. Typy čerpadel dělíme v závislosti na zdroji tepla, a to na vzduch-voda, země-voda a voda-voda, více informací a možnosti koupě, servisu a technické podpory se dozvíte zde. K primárním výhodám tepelných čerpadel patří velmi nízké náklady na vytápění, jelikož současné ceny energií jsou v takové výši, že lze ušetřit až dvě třetiny nákladů. Mají levnější sazbu energie a jsou bezprašné a návratnost investice do nich je velmi rychlá. Výběr vhodného tepelného čerpadla závisí na více faktorech, a to na rozloze pozemku, typu podloží a na charakteristice domu. Prakticky platí, že pro každý objekt se hodí jiný typ tepelného čerpadla. Na řadu tedy přichází rady od odborníků například z firmy Remko.cz, ti vyberou tu optimální variantu pro Váš objekt. Nejvíce prodávaná čerpadla jsou vnitřní vzduchová nebo zemní kompaktní čerpadla. Do novostaveb se doporučují čerpadla, která se budou starat o vytápění i ohřev vody. Jde o stavby, které mají dobré tepelné a izolační vlastnosti. U starších domů se doporučuje zateplení a až poté instaluje tepelné čerpadlo.